Tin vui: iPhone bản lock dùng sim ghép giờ đây có thể trở thành iPhone bản “quốc tế”

Nguồn: congngheviet.com